Det Nordiske Forlag Kjøbenhavn


Oliver Twist - Samfundsroman.djvu Oliver Twist - Samfundsroman.djvu/1 1-2

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

FREMS KLASSIKERBIBLIOTHEK

OLIVER TWIST

SAMFUNDSROMAN

AF

CHARLES DICKENS

I Oversættelse ved Prof. VILH. MØLLER

ILLUSTRERET AF J. MAHONEY

KJØBENHAVN

DET NORDISKE FORLAG

BOGFORLAGET: ERNST BOJESEN

1898

KJØBENHAVN. — NIELSEN & LYDICHE

Indholdsfortegnelse Rediger

 1. Portræt
 1. Hvor og hvordan Oliver Twist kom til Verden.
 2. Oliver Twists første Barndom.
 3. Hvad for en Plads Oliver Twist nær havde faaet.
 4. Oliver træder ud i Livet.
 5. Mellem nye Omgivelser og til Begravelse.
 6. Oliver forbavser unge Hr. Noah.
 7. Olivers Opsætsighed varer ved.
 8. Oliver gaar til London og træffer under Vejs en løjerlig Fyr.
 9. Den rare gamle Herre og hans haabefulde Lærlinge.
 10. Oliver faar dyrekøbt Erfaring.
 11. Retfærdigheden haandhæves.
 12. I Pleje og overfor et Portræt.
 13. Et nyt Bekendtskab.
 14. En mærkelig Spaadom.
 15. Hvordan den rare gamle Jøde og Frk. Nancy holdt af Oliver.
 16. Hvordan det saa videre gik Oliver.
 17. En Mand fører Vidnesbyrd i London.
 18. Forædlende Omgang.
 19. En vigtig Plan.
 20. Oliver udleveres til Hr. Sikes.
 21. Undervejs.
 22. Indbrudet.
 23. Lidt af en følsom Samtale.
 24. Kort, men vigtigt.
 25. Igen hos Fagin & Kompagni.
 26. En hemmelighedsfuld Person.
 27. Bumble & Kompagni.
 28. Hvad der hændte Oliver Twist.
 29. Husbeboerne.
 30. Vanskelige Forhold.
 31. Nyt Liv.
 32. Skaar i Lykken.
 33. En ny Person og en besynderlig Hændelse.
 34. Enden paa Æventyret og en vigtig Samtale.
 35. Et kort Kapitel.
 36. Ægteskabelig Strid.
 37. Sammenkomsten mellem Monks og Ægteparret Bumble.
 38. Mellem gamle Bekendte.
 39. Et løjerligt Møde.
 40. En Overraskelse kommer sjældent alene.
 41. En gammel Bekendt af Oliver.
 42. Rævetampen kommer i Forlegenhed.
 43. Nancy og Noah.
 44. Løftet holdes.
 45. Sørgelige Følger.
 46. Sikes' Flugt.
 47. Brownlow og Monks mødes.
 48. Forfulgt og sluppet bort.
 49. Opgør.
 50. Jødens sidste Nat.
 51. Slutning.