Legender og Fortællinger

Det Nordiske Forlag København


Legender og Fortællinger.djvu Legender og Fortællinger.djvu/10 titelblad-indhold

Dette er en oversættelse, og dens ophavsretmæssige status er forskellig fra originalteksten. Licensen for oversættelsen gælder kun for denne udgave.
Originalteksten:
Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.
Oversættelsen:
Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i hverken Danmark eller USA, da ophavsmanden er anonym, og da det blev udgivet før 1. januar 1928.

LEGENDER

OG

FORTÆLLINGER

AF

SELMA LAGERLÖF


KØBENHAVN

DET NORDISKE FORLAG

BOGFORLAGET: ERNST BOJESEN

1899

Oplag: 2000.


O. C. OLSEN & CO., KJØBENHAVN.

INDHOLD.

LEGENDER. Side
Kejserindens Pengekiste 1
Santa Caterina af Siena 13
Fiskerringen 32
Flugten til Ægypten 59
Vorherre og St. Peder 68
Gamle Agnete 87
FORTÆLLINGER.
En Historie fra Halstanäs 99
Brødrene 113
Gravskriften 122
Gudsfreden 138
Spøgelsehaanden 155
Fugleungen 172
DRONNINGER I KONGSHELLE.
Paa det store Kongshelles Grund 221
Skovdronningen 226
Sigrid Storraade 244
Astrid 260
Margrete Fredkulla 311
Dronningen paa Ragnhildesholmen 329