Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk

Universitetsboghandler G. E. C. Gad Kjøbenhavn

Bind I

Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind I.djvu Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind I.djvu/9 Titelblad

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

DET NY TESTAMENT


OVERSAT


MED ANMÆRKNINGER TIL OPLYSNING FOR KRISTNE LÆGFOLK


AF


Dr. T. SKAT RØRDAM.
TREDJE GJENNEMSETE UDGAVE.


FØRSTE BIND

DE FIRE EVANGELIER OG APOSTLENES GJERNINGER
KJØBENHAVN.

FORLAGT AF UNIVERSITETSBOGHANDLER G. E. C. GAD.

TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE.

1903.

DET NY TESTAMENT


OVERSAT


MED ANMÆRKNINGER TIL OPLYSNING FOR KRISTNE LÆGFOLK


AF


Dr. T. SKAT RØRDAM.
TREDJE GJENNEMSETE UDGAVE.


ANDET BIND

BREVENE OG JOHANNES'S AABENBARING
KJØBENHAVN.

FORLAGT AF UNIVERSITETSBOGHANDLER G. E. C. GAD.

TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE.

1903.