Indeks:Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind.djvu

Titel Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind
Forfatter Thomas Bugge, Christian Bastholm, Ole Hieronymus Mynster, Niels Treschow, Niels Iversen Schow, Hans Christian Ørsted, Niels Morville, Otto Fabricius, Johann Abraham Albers og Matthias Bugge


År 1810
Forlag Det kongelige danske Videnskabernes Selskab
Sted Kiöbenhavn
Indscannede filer djvu
Status Mangler korrekturlæsning
Sider
Titelblad - Titelblad - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Titelblad - I II III IV V VI VII VIII IX X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

INDHOLD
Side
Mindet af Conferentsraad Johan Nicolai Tetens, Formand i den mathematiske og philosophiske Clas­se, ved Justitsraad og Professor Thomas Bugge, Ridder af Dannebroge
1
Undersögelse over det Spörgsmaal: om de nyere Stoikere have laant deres sundere Lærdomme af de Christne? af Christian Bastholm, Doctor Theologiæ og Confessionarius, Ridder af Dannebroge.
15
Microelectrometriske Undersøgelser, ved Ole Jeronimus Mynster, Dr. og Prof Med.
71
Om Menneskeslægtens Udartning, ved Professor Tres­chow, Ridder af Dannebroge.
99
145
Gives der noget Begreb eller nogen Idee om enslige Ting? Besvaret med Hensyn til Menneskeværd og Menne­skevel, af Prof. Treschow, Ridder af Danne­broge.
223INDHOLD
af 5te Binds 2det Hæfte.
Side
En Afhandling om de Phrygiske Mysterier, oplyste af Kunstminder, af N. Schow, Justitsr. og Prof.
1
Forsög over Klangfigurerne, af H. C. Örsted, Doc­tor i Philosophien og Professor i Physiken
31
Geographisk og geometrisk Beregning over den Deel af Jylland, som indbefatter Hjørring, Aalborg og Randers Amter og de derunder indberegnede Herre­der; deres Indhold af Skovstrækning, Heede, Fly­vesand, Mose- og Söe-Planer, samt övrige Haarbunds-Jorder. Med adskillige derpaa grundede statistiske Slutninger og Beregninger, af Niels Morville, Kammerraad.
65
Nöiagtig Beskrivelse over alle Grønlændernes Fange-Red­skaber ved Sælhunde-Fangsten, hvoraf vil sees deres mechaniske og ret hensigtsfulde Indretning. Med Figurer. Ved Professor Otho Fabricius, Sog­nepræst ved vor Frelsers Kirke paa Christianshavn.
125
179
En Beretning om afdøde Professor og Ridder Georg Zoega's Liv og Fortienester, især med Hensyn til ældre Litteratur, Archæologie og afbildende Kun­ster, af Justitsraad og Professor N. Schow.
185
Bemærkninger om de nye Planeter Ceres, Pallas, June og Vesta. Samt Observationer af Vesta, anstil­lede paa det Kongelige astronomiske Observatorium i Kjöbenhavn og beregnede af Matthias Bugge, Calculator; og förste Observator ved det Kongelige astronomiske Observatorium.
253Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.