Side:Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind.djvu/281

Denne side er blevet korrekturlæst

INDHOLD
af 5te Binds 2det Hæfte.
Side
En Afhandling om de Phrygiske Mysterier, oplyste af Kunstminder, af N. Schow, Justitsr. og Prof.
1
Forsög over Klangfigurerne, af H. C. Örsted, Doc­tor i Philosophien og Professor i Physiken
31
Geographisk og geometrisk Beregning over den Deel af Jylland, som indbefatter Hjørring, Aalborg og Randers Amter og de derunder indberegnede Herre­der; deres Indhold af Skovstrækning, Heede, Fly­vesand, Mose- og Söe-Planer, samt övrige Haarbunds-Jorder. Med adskillige derpaa grundede statistiske Slutninger og Beregninger, af Niels Morville, Kammerraad.
65
Nöiagtig Beskrivelse over alle Grønlændernes Fange-Red­skaber ved Sælhunde-Fangsten, hvoraf vil sees deres mechaniske og ret hensigtsfulde Indretning. Med Figurer. Ved Professor Otho Fabricius, Sog­nepræst ved vor Frelsers Kirke paa Christianshavn.
125
179
En Beretning om afdøde Professor og Ridder Georg Zoega's Liv og Fortienester, især med Hensyn til ældre Litteratur, Archæologie og afbildende Kun­ster, af Justitsraad og Professor N. Schow.
185