Side:Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind.djvu/6

Denne side er blevet korrekturlæst
145
Gives der noget Begreb eller nogen Idee om enslige Ting? Besvaret med Hensyn til Menneskeværd og Menne­skevel, af Prof. Treschow, Ridder af Danne­broge.
223