Side:Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind.djvu/283

Denne side er blevet korrekturlæst

INDHOLD
af 5te Binds 1ste og 2det Hæfte.
Side
Mindet af Conferentsraad Johan Nicolai Tetens, Formand i den mathematiske og philosophiske Clas­se, ved Justitsraad og Professor Thomas Bugge, Ridder af Dannebroge 1
Undersögelse over det Spörgsmaal: om de nyere Stoikere have laant deres sundere Lærdomme af de Christne? af Christian Bastholm, Doctor Theologiæ og Confessionarius, Ridder af Dannebroge. 15
Microelectrometriske Undersøgelser, ved Ole Jeronimus Mynster, Dr, og Prof Med. 71
Om Menneskeslægtens Udartning, ved Professor Tres­chow, Ridder af Dannebroge. 99
Betragtninger over Cometer i Almindelighed og Obser­vationer paa Cometen i October, November og December 1807, ved Justitsraad og Professor Thomas Bugge, Ridder af Dannebroge 145
Gives der noget Begreb eller nogen Idee om enslige Ting? Besvaret med Hensyn til Menneskeværd og Menne­skevel, af Prof. Treschow, Ridder af Danne­broge. 223
En Afhandling om de Phrygiske Mysterier, oplyste af Kunstminder, af N. Schow, Justitsr. og Prof. 1