Kager som koges. Rediger

Man kan koge Kager i afklaret Smør; men da det hurtigere bliver brunt end Klaret, foretrækkes dette saavelsom afsmeltet Nyretælle, hvilken kan blandes med Klaret eller smeltet Svine- eller Gaase-Ister. Det sættes paa Ilden, og naar det har kogt noget og er skummet, kan man prøve, om det har Kraft til at udbage Kagerne, ved at lægge et Stykke af Deigen deri; stiger dette strax iveiret, kan man begynde at koge, i modsat Fald maa Fedtet koge længere. Dersom der er mange Kager at koge, er det bedst at tage noget af det Klarede fra, inden man begynder, for senere at komme det deri igjen, hvis det under Kogningen for brunt eller taber i Kraft, hvilket mærkes deraf, at det skummer eller skyder klare Bobler op, saa man ikke kan see Kagerne. Der kan da kommes et Par Skiver raa Kartofler eller Gulerod deri for at følge og koge med hele Tiden. Det kan ogsaa komme til at skumme, naar der kommes for mange Kager i paa eengang; der maa ikke være flere, end at de have rundelig Plads til at vendes, naar man trykker lidt med en Skee paa dem. Ilden, som helst maa være af smaat hugget Tørv og lidt Brænde, maa passes godt, at den er jævn og eensformig, saa det hverken koger for stærkt, hvormed det ogsaa kan komme til at skumme for meget og maa da strax tages af for at gaa aff Kog, eller koge for lidt, hvormed Kagerne trække Fedtet til sig og blive daarlige. Naar Kagerne er ganske lysebrune, lægges de paa graat Papir eller rent Hø.

Sprutbakkelser. Rediger

Naar ½ Pund (50 O.) Meel er bagt med 8 Lod (25 O.) Smør og 3 Lod (9 O.) Puddersukker, kommes lidt efter lidt ½ Pot kogende Vand derpaa, hvormed det bages længere; medens det er varmt, dog ikke ganske hedt, røres det stærkt med 10 à 12 Æg, 2 ad Gangen, og naar der er koldt, kommes en Skeefuld i Sputten og trykkes ud i det kogende Klaret. De kunne laves paa samme Maade med 8 Hvider og 2 hele Æg til denne Portion. Der kan da kommes lidt stødte, bittre Mandler i Deigen.

Sneboller. Rediger

Deigen laves paa samme Maade, men sættes med en Skee som smaa Boller i Klaret.

Tragtebakkelser eller Kniplingskager. Rediger

½ Pund (50 O.) Meel, ½ Pund (50 O.) stødt hvidt Sukker og lidt stødt Kaneel udrøres med 12 à 16 Æggehvider, indtil de er flydende. Til disse Kager udkordres en liden Kasserolle eller Jydepande, som ikke er større end Kagen skal være, da der kun kan koges een ad Gangen, og ikke snevrere foroven end forneden, thi da er det vanskeligt at faa Kagen op. Naar det Klarede koger, hældes en Skeefuld Deig i en Tragt, som har 3 à 4 fine Piber, og som dreies hurtigt rundt over Kasserollen, saa at Deigen kommer overalt, dog uden at Kagen bliver tæt. Den kan ikke vendes, men trykkes sagte ned, saa det Klarede kan koge lidt over den. Naar Kagen er lysebrun lægges den med den Side op, som vendte ned under Kogningen, over Kagerullen eller en Flaske, belagt med graat Papir, saa den bliver krum.

Kleiner. Rediger

6 Æggeblommer, 2 hele Æg, ¼ Pund (25 O.) hvidt Sukker eller tørret og stødt Puddersukker pidskes godt og røres derpaa medd 2 Spiseskeer Fløde, 2 Lod (6 O.) Smør, som afklares, og saa meget af 1 Pund Meel, som man kan faa deri; det Øvrige æltes i paa Brædtet, indtil Deigen slipper dette og Hænderne, hvorefter den udrulles ganske tyndt, med Meel udenfor Vægten, og skæres i langagtige Stykker med Kagesporen, saa at disse blive takkede i Kanten; i Midten af hvert Stykke skæres en Ridse, hvorigjennem den ene Ende af Kagen stikkes, saa at den bliver slynget paa Midten. De koges ganske lyse.

Flydende Æbleskiver. Rediger

¼ Pund (25 O.) Meel udrøres med 4 Lod (12 O.) Smør, som afklares, ½ Pægel Øl, ½ Pægel Melk og 4 Æg, hvoraf Hviderne pidskes og røres i tilsidst. Æbler skrælles, udhules, skæres i Skiver, og der kan gives den et lidet Kog i Sukker og Vand, hver Skive dyppes i Deigen og koges.
Man kan ogsaa lave Deigen af ½ Pund (50 O.) Meel, ikke fuldt ½ Pot Melk, 4 Lod (12 O.) afklaret Smør og 1 Æg, hvoraf Hviden pidskes. Disse ere store Portioner.

Kager paa Traad. Rediger

Paa en god Traad trækkes vexelviis Rosiner, som først ere kogte lidt, skoldede søde Mandler og smaa Stykker Æble. Naar 1 Qvarteer Traad er trukket fuldt og tæt, dog saaledes, at der er et Stykke Traad udenfor ved hver Ende, hvori man holder, medens den dyppes i Deig, tillavet efter den sidste Maade til flydende Æbleskiver, lægges de i kogende Klaret for at koges lysebrune. Traaden trækkes ud, inden Kagen er kold.