Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/254: Forskelle mellem versioner

Pywikibot touch edit
(→‎Problematisk: OCR-tekst fra kilden + indtast)
 
(Pywikibot touch edit)
 
Sidens indhold (som skal inkluderes)Sidens indhold (som skal inkluderes)
Linje 33: Linje 33:
b. Fremmede.
b. Fremmede.


Norge. Saalænge Norge var forbundet med Danmark, havde disse Lande Banker tilfælles, og.vi kunne altsaa forsaavidt henvise til hvad der foran er anført om Courantbanken sg Speciesbanken. Ved Rigsbankens Oprettelse bestod endnu Forbindelsen mellem disse Riger, og der oprettedes en Afdeling af denne Bank i Christiania, der efter Løsrivelsen fra Danmark i 1814 blev bemyndiget til at udstede Sedler for 8 Mill. Rbd., og senere tillod Rigsforsamlingen den Udstedelsen af endnu større Summer, hvis Indløsning garanteredes til en Priis af 32 Skilling pr. Rdl., hvorhos Banken erklæredes for en provisorisk Bank for Norge. I Norge var der i det Hele udstedt Sedler for 25 Mill. Rigsbankdaler. Disse faldt efterhaanden i Cours, indtil det ved Lov af 14de Juni 1816 blev fastsat, at 5 Rdl. i Sedler skulde være lig med 1 Rdl. i Sølv.
Norge. Saalænge Norge var forbundet med Danmark, havde disse Lande Banker tilfælles, og.vi kunne altsaa forsaavidt henvise til hvad der foran er anført om Courantbanken sg Speciesbanken. Ved Rigsbankens Oprettelse bestod endnu Forbindelsen mellem disse Riger, og der oprettedes en Afdeling af denne Bank i Christiania, der efter Løsrivelsen fra Danmark i 1814 blev bemyndiget til at udstede Sedler for 8 Mill. Rbd., og senere tillod Rigsforsamlingen den Udstedelsen af endnu større Summer, hvis Indløsning garanteredes til en Priis af 32 Skilling pr. Rdl., hvorhos Banken erklæredes for en provisorisk Bank for Norge. I Norge var der i det Hele udstedt Sedler for 25 Mill. Rigsbankdaler. Disse faldt efterhaanden i Cours, indtil det ved Lov af 14de Juni 1816 blev fastsat, at 5 Rdl. i Sedler skulde være lig med 1 Rdl. i Sølv.
13.405

redigeringer