Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/254

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

Byerne. Driftscapital. Overskud. % Udb. fordeelt. Reservefonden eier. Omsætning.

Actier. Deposita.

Rdl. Rdl. Rdl. Rdl.

Fyens Discontocasse 1,000,000 1,732,913 88,826 7 3/4 148,721 13,145,861 Maribo Discontobank 248,412 416,406 19,018 5 3/4 18,795 2,953,538 Slagelse Bank 190,055 318,640 15,923 7 1/4 19,332 1,351,485 Horsens Bank 183,700 269,993 13,372 5 8,336 1,790,724 Aalborg Discontobank 172,890 772,397 13,378 7 23,994 3,962,159 Veile Bank 163,500 221,583 13,912 7 15,127 1,445,460 Middelfart Discontocasse 150,000 472,383 10,890 5 2,214 1,957,838 Hjørring Discontobank 133,249 405,611 12,780 8 16,158 2,140,152 Thisted Discontobank 129,000 155,552 9,702 5 1/2 3,739 1,189,468 Randers Discontobank 111,511 355,376 11,072 * 16,832 1,713,367 Kolding Discontocasse 109,300 357,263 10,486 6 11,764 1,718,584 Skive Discontobank 100,739 81,241 7,045 6 3,734 573,580 Ribe Discontobank 90,000 168,641 7,101 7 1/4 4,543 970,566 Greenaa Discontoinstitut 22,000 155,326 3,099 * 12,645 679,662

Tilsammen 2,804,356 5,883,325 236,604 305,934 35,592,444 Imod 30te Juni 1858 1,835,965 4,369,741 151,706 75,616 18,303,274

Altsaa i 10 Aar forøget med 968,391 4,369,741 84,898 230,318 17,289,170

b. Fremmede.

Norge. Saalænge Norge var forbundet med Danmark, havde disse Lande Banker tilfælles, og.vi kunne altsaa forsaavidt henvise til hvad der foran er anført om Courantbanken sg Speciesbanken. Ved Rigsbankens Oprettelse bestod endnu Forbindelsen mellem disse Riger, og der oprettedes en Afdeling af denne Bank i Christiania, der efter Løsrivelsen fra Danmark i 1814 blev bemyndiget til at udstede Sedler for 8 Mill. Rbd., og senere tillod Rigsforsamlingen den Udstedelsen af endnu større Summer, hvis Indløsning garanteredes til en Priis af 32 Skilling pr. Rdl., hvorhos Banken erklæredes for en provisorisk Bank for Norge. I Norge var der i det Hele udstedt Sedler for 25 Mill. Rigsbankdaler. Disse faldt efterhaanden i Cours, indtil det ved Lov af 14de Juni 1816 blev fastsat, at 5 Rdl. i Sedler skulde være lig med 1 Rdl. i Sølv.