Gyldendalske Boghandel Kjøbenhavn og Kristiania

første bind

Lykke-Per fjerde udgave bind 1.djvu Lykke-Per fjerde udgave bind 1.djvu/9 2-4

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

HENRIK PONTOPPIDAN

LYKKE-PER

FJERDE UDGAVE
GYLDENDALSKE BOGHANDEL

KJØBENHAVN OG KRISTIANIA

MDCCCCXVIII

TRYKT IALT I 16000 EKSEMPLARER


GYLDENDALS FORLAGSTRYKKERI

KJØBENHAVN

Første Bind:

Andet Bind: