Bibelen(1933)


Det gamle testamenteRediger

Første Mosebog

Anden Mosebog

Tredje Mosebog

Fjerde Mosebog

Femte Mosebog

Josuabogen

Dommerbogen

Ruts Bog

Første Samuelsbog

Anden Samuelsbog

Første Kongebog

Anden Kongebog

Første Krønikebog Anden Krønikebog

Ezras Bog

Nehemias' Bog

Esters Bog

Jobs Bog

Salmernes Bog

Ordsprogenes Bog

Prædikerens Bog

Højsangen

Esajas' Bog

Jeremias' Bog

Klagesangene

Ezekiels Bog

Daniels Bog

Hoseas' Bog

Joels Bog

Amos' Bog

Obadias' Bog

Jonas' Bog

Mikas Bog

Nahums Bog

Habakkuks Bog

Zefanias' Bog

Haggajs Bog

Zakarias' Bog

Malakias' Bog

Det nye testamenteRediger

EvangelierneRediger

Mattæus-evangeliet

Markus-evangeliet

Lukas-evangeliet

Johannes-evangeliet

Historisk skriftRediger

Apostlenes Gerninger

Paulus' breveRediger

Romerbrevet

1. Korintherbrev

2. Korintherbrev

Galaterbrevet

Efeserbrevet

Filipperbrevet

Kolossenserbrevet

1. Thessalonikerbrev

2. Thessalonikerbrev

1. Timotheusbrev

2. Timotheusbrev

Titusbrevet

Filemonbrevet

Hebræerbrevet

De katolske breveRediger

Jakobsbrevet

1. Petersbrev

2. Petersbrev

1. Johannesbrev

2. Johannesbrev

3. Johannesbrev

Judasbrevet

Apokalyptisk skriftRediger

Johannes Åbenbaring