Skabelon:PD-old-70-uudgivet

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i hverken Danmark eller USA, da følgende tre betingelser alle er opfyldt:
  • Ophavsmanden døde senest 31. december 1950.
  • Det blev udgivet første gang efter 1. januar 2003.
  • Det blev offentliggjort (gjort tilgængeligt for almenheden) før 31. december 1995.

Denne skabelon tilføjer siderne til kategorien Kategori:PD-old-70-uudgivet.