Side:De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser.djvu/39

Denne side er valideret


naturalistische Kunst des Jägerthums« — Billederne er så naturalistiske, at de kunde sættes lige ind i en moderne zoologisk Læsebog for Begyndere. Se Hest, Bjørn, Mammut og Løve på det hosføjede Billede og se Bison-Oxen — alle fra Huler i Dordogne-Egnen. Grünewalds Bemærkning om, at disse Dyrefigurer har en expressionistisk Karakter, da de

Bison-Oxe, Tegning fra Hulen la Grèze, Dordogne.

umuligt kan være tegnede efter levende Model, er vel nærmest skrevet i Distraktion; man kan jo selvfølgelig lige så godt — om end ikke altid lige så let — tegne naturalistisk efter Erindringsbilleder som efter levende Model. Vil Grünewald søge Støtte for Expressionismens Ælde i Stenalderkunsten, så må han slå Følge med Max Verworn, den ansete Göttinger Physiolog. I det nyligt udkomne, rigt illustrerede Samleværk »Expressionismus, die Kunstwende«, som Sturm-Forlaget har udgivet, finder man en Artikel af Max Verworn »Die Entwickelung der ideoplastischen Kunst«; den giver Kvintessentsen af de tre Småbøger, han tidligere