Side:De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser.djvu/27

Denne side er valideret


Spids til Rod er så lang, som Afstanden fra hans Knæled til hans Fodled, således som Tilfældet er på Paul Klee's »Todessprung«.

Hvad der her er sagt om Billedhuggerarbejderne gjælder Ord til andet om de grafiske Kunstværker!

Paul Klee, Todessprung

Lige saa intetsigende er det andet Svar, der som ovenfor antydet går ud på, at den påklagede Dysmorphisme er noget, man finder også hos de store klassiske Mestre: Tegner Raphael ikke forkerte Forkortninger? Gjør Michel Angelo og Goya ikke også Vold på Naturen? Maler ikke el Greco sine Hoveder altfor små og sine Legemer altfor lange, og »kan ikke ethvert Barn se« at, Cézannés »badende Mand i et Landskab« er fortegnet?

Denne Betragtning som jeg gjentagne Gange har set og hørt fremført til Forsvar for Dysmorphismen, er ganske misvisende.

Hvad Raphael angår, da har jeg ved Selvsyn i Dresden overbevist mig om, at han kan begå alvorlige Bommerter mod den normale Anatomi: Han har f. Ex. givet Pave Sixtus på den sixtinske Madonna sex Fingre på højre Hånd i Stedet for fem! Jeg indrømmer, at det er graverende. Jeg vil endvidere gjerne tro, at han af og til — måske endog ofte — har malet urigtige Forkortninger; men disse Forsyndelser giver ikke hans Kunst dens egentlige særpræg; overser man