Side:De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser.djvu/19

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

sygelige Karakter i skarpt Lys end visse Ydelser på Skulpturens og den grafiske Kunsts Enemærker. Jeg begynder med et Par af Alexander Archipenko's Arbejder betitlede »Heros« og »Komposition« begge typiske Repræsentanter for den Archipenko'ske Kunst; »Heros« exemplificerer den af Kunstneren yndede Torso-Fremstilling; der jo tilsigter en radikal Fjernelse fra de »naturlige« Forhold; det samme opnås yderligere for Kompositionens Vedkommende ved en med stor Konsekvens gjennemført Forvanskning og Forvrængning af alle Legemsdele uden Undtagelse og en lige så gjennemført Forrykkelse af det naturlige Størrelsesforhold mellem de enkelte Legemsdele; »Der bedeutendste Bildhauer unserer Zeit heiszt Alexander Archipenko«. skriver Walden, »Er ist der erste und bisher einzigste Künstler, der statt Nachahmungen von Körperformen die Gestaltung körperlicher Formen erreicht hat«. »Den eneste«!! Disse højtravende Lovord bidrager kun til yderligere at fremhæve de nævnte Vanskabningers sygelige Uskjønhed.

Picasso, Mandshoved.
Archipenko, »Min Hustru«, Buste i Træ, Glas og Metalplade.