Side:De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser.djvu/18

Denne side er valideret


Archipenko, Heros.

moderne Malerier... Hvad forestiller dette? Jeg tager dette simple Spørgsmål til Udgangspunkt og skal i Korthed forsøge at påvise dets fuldkomne Meningsløshed«. — Det varer selvfølgelig altid noget, inden slige nye Anskuelser, vinder Indpas, og til Tider kan selv de mest moderne Aander få forbigående Tilbagefald. Pauli fortæller således med en vis Skamfuldhed om, hvad der en Gang passerede ham under et Besøg, som han sammen med en Ven aflagde i Steins Kunstsamling i Paris. Vennen spurgte ham om, hvad han trode, at nogle af Malerierne forestillede, og Pauli tilføjer: »Også jeg havde svage Øjeblikke, i hvilke jeg gjorde mig selv slige banale og gammelmodens Spørgsmål«.

Archipenko, Komposition.

Jeg fremhævede ovenfor, at Dysmorphisterne, såsnart man beder om Vejledning til Forståelse af Formernes Naturstridighed, ikke kan andet end søge Dækning bag en Henvisning til Farvevalgets og Farvefordelingens Herlighed og Skjønhed. Exempler hentede fra Malerkunstens Område er derfor også mindre skikkedede til at stille Dysmorphismens