Side:De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser.djvu/14

Denne side er valideret


Oliemaleri af Carl Hill, malet under hans Sindssygdom (Gadelius).

man fristes til at antage, at de skyldes en fremragende Expressionist; det er imidlertid ingenlunde Tilfælde; det er et Billede malet af en svensk Landskabsmaler, der tilhørte »l'ancienne peinture« men — var blevet sindsyg, og hvis Sygdom satte de her fremstillede Spor i hans kunstneriske Frembringelser. Billedet er lånt fra en af den udmærkede svenske Sindssygelæge Bror Gadelius forfattet Afhandling »Om sinnessjukdom, diktnin och skapande konst«, hvor De vil kunne finde flere Billeder, der belyser Sindssygens ejendommelige Udslag i Patientens Tegninger f. Ex. det såkaldt Perseverationsfænomen — Gjentagelsen, undertiden i det uendelige, af samme Detalje eller Motiv.

Exempel på »Perseverationsfænomenet« (Gadelius).

Det er let forståeligt, at just en svensk Psykiater føler sig draget til den interessante Opgave, som Analysen af sindssyge Kunstneres Tegninger er; thi Sverrig ejer et stort og vemodigt herhenhørende Materiale: Omkring tusinde Pennetegninger og