Side:De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser.djvu/12

Denne side er valideret


Grotesk Maske fra Kirken Santa Maria formosa i Venezia.

Ved Dysmorphisme forstår jeg en Kunstretning, der ud fra bestemte kunstneriske Doktriner, som særligt tager Afstand fra den af visse tidligere Skoler tilstræbte, naturtro Gjengivelse af Omverdenen, bevidst og systematisk giver forvrængede og naturstridige, som oftest tillige uskjønne eller hæslige, Fremstillinger af Naturens Og Kunstens Frembringelser.

Ved denne Forklaring udelukkes, fra Dysmorphismen for det første alle de Tilfælde, i hvilke der foreligger en Fortegnethed, en ikke tilsigtet urigtig Gjengivelse af det malede, tegnede eller modellerede. Sligt kan hænde de største Mestre. Undertiden tager selv den gode Homer sig en Lur!

Mand lidende af Hemispasmus glosso-labialis hystericus (Charcot

For det andet: Den Kunstneriske Fremstilling af sygelige Tilstande har jo spillet en stor Rolle i de skjønne Kunsters, Historie; Charcot's, Richer's og Holländer's franske og tydske Billedværker