Side:Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu/75

Denne side er valideret

59


hun sidde og spinde Skageblaar alle sine Dage. Det Svar maatte Sendebudene rejse hjem med.

Danske Folkeæventyr illustration p059.png

Men den danske Kongesøn havde sat sig i Hovedet, at han vilde have hende, og han sendte paa ny Bud og Breve og dertil sex mælkehvide Heste, med lyserøde Muler, med Guldsko og Skarlagens Dækkener. Saadanne Heste havde man aldrig set Mage til i Engelland; og den engelske Konge lagde da et godt Ord ind for den danske Prins: den, som sendte saadan en kongelig Fæstensgave, han kunde vel være hendes Lige. Men den smukke Prinsesse sendte Bud ned i Stalden, at de skulde skære Manker