Side:Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu/57

Denne side er valideret

41


hitt?« sagde Brødrene, de vendte dog om, for at se, hvad det var; saa var det en død Krage, han havde fundet paa Vejen. »Den skal med til Kongens Gaard,« sagde han, »man véd aldrig, hvad det kan være godt for.« — »Aa, du er et rigtigt Fjols!« 

Danske Folkeæventyr illustration p041.png

sagde Brødrene, saa gav de ham hver et Rap af deres Ridepisk, og saa red de videre. »Bi dog og tag mig med!« sagde Esben. »Du kan komme bag efter,« sagde de. »Aa, jeg kommer