Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/37

Denne side er valideretHvad specielt angaaer Danmarks Indførsel og Udførsel henvise vi til følgende Tabeller over de vigtigste Varer, for Aaret fra 1ste April 1867 til 31te Marts 1868:

Tabel over Indførselen til Danmark af de vigtigere Varer.
Indførte Varer. Qvantum. Deraf igjen udført.
Sukker, Sirup og Mallas 44,400,00 5,400,000
Caffe » 14,300,000 5,300,000
Riis og Riis i Skaller samt Riismeel » 7,900,000 4,100,000
Thee » 568,000 49,000
Tobak ufab. » 4,500,000 277,000
» fabrik » 148,000 215,000
Viin » 3,000,000 483,000
Spirituosa Virtl. 236,000 209,000[1]
Salt, saavel raat som raff. 36,700,000 -
Steenkul » 689,550,000 87,000,000
Manufacturvarer af Bomuld, Hør og Hamp » 8,100,000 615,000
— Silke » 155,000 3,000
— Uld og andre Haar » 2,234,000 77,700
Metaller, raa » 20,000,000 4,766,000
Jern og Staal forarb. » 68,000,000 5,300,000
Andre Metaller forarb. » 1,792,000 -

Danmarks Ud- og Indførsel af Kornvarer.

Udført Indført
Uformalet. Formalet. Tilsammen. Uformalet. Form. Tilsammen.
Boghvede Tdr. 8,094 428 8,522 3,468 3,068 6,536
Byg » 1,245,759 23,659 1,269,418 10,162 267 10,429
Bønner » - - - 335 - 335
Ærter » 19,418 - 19,418 5,831 - 5,831
Havre » 877,262 69 877,331 17,639 784 18,423
Hvede » 326,326 106,862 433,187 74,842 1,217 76,059
Malt » 2,790 - 2,790 490 - 490
Rug » 291,477 72,603 364,080 236,359 1,122 237,481
Vikker » 4,881 - 4,881 242 - 242
Ialt 2,776,007 203,621 2,979,628 349,368 6,458 355,826

Af andre vigtigere Producter udførtes endvidere i samme Aar:

9766 Faar og Lam.
51,969 Oxer og Køer.
44,825 Sviin.
10,619 Grise.
7643 Heste.
40,504 Tdr. Smør
15,384 Tdr. Raps og anden Sæd til Oliepresning.
7,506,787 ℔ Flæsk og Skinker.
2,591,809 » Kjød.
4,311,147 » Huder og Skind.
2,511,717 ℔ Uld.
  1. Herunder Brændeviin.