Side:Af en endnu Levendes Papirer.djvu/15

Denne side er blevet korrekturlæst


Om
Andersen som Romandigter,

med stadigt Hensyn til hans sidste Værk:

"Kun en Spillemand."