Side:Af en endnu Levendes Papirer.djvu/14

Denne side er blevet korrekturlæst

x

Efterskrift for de Læsere, der muligen kunne have Skade af at læse Forordet: de kunne jo springe det over, og sprang de saa langt, at de sprang over Afhandlingen med, saa kan det ogsaa være det samme.