Hjælp:Tilføje tekster

Læs venlist de andre hjælpesider ovenfor, før du tilføjer nye tekster.

Retningslinier Rediger

Før du tilføjer en ny tekst bør du læse følgende retningslinier.

 1. Teksten skal være på dansk. Hvis teksten ikke er på dansk, så hører den ikke til på Dansk Wikisource. For at finde en Wikisource for det relevante sprog, så gå til den overordnede forside for Wikisource, og find det sprog, teksten er skrevet på, og tilføj teksten der. Er der endnu ikke noget underdomæne på det relevante sprog, så tilføj teksten på den multisproglige Wikisource.
 2. Tjek tekstens ophavsretlige status. Ophavsretten skal være udløbet eller forfatteren skal have givet tilladelse til at udgive teksten under GFDL. Hvis der er et ophavsretsligt problem med teksten, så læg den ikke op.
 3. Du kan OCR-skanne teksten, du kan afskrive den selv, eller du kan kopiere den fra en anden kilde på internettet. Læg altid teksten op som almindelig tekst eller ASCII. Brug ikke RTF-format eller formater fra tekstbehandlingsprogrammer som f.eks. Microsoft Word, da koderne for funktioner som fed eller kursiveret tekst ikke er de samme, som dem, der bruges af MediaWiki-softwaren.
 4. Det skal kunne dokumenteres, at teksten har været udgivet tidligere. 'Dokumenterbart' betyder, at en søgning på en søgemaskine eller opslag i bibliotekskataloger kan give relevante resultater.
 5. Tilføj ikke encyklopædiske informationer (disse hører til på Wikipedia) ud over korte redaktionelle noter. Lav derimod gerne et link til den relevante Wikipediaside.
 6. Når en side overstiger 34KB vises der et banner øverst på redigeringssiden med en advarsel om, at siden er for lang og bør opdeles. Denne advarsel er lavet af hensyn til de meget tidlige browsere, og den gælder ikke for Wikisource. Det anbefales dog, at man deler meget store tekster op i kapitler eller afsnit, hvis sådanne findes i originalteksten.

Grundlæggende procedure Rediger

At integrere et værk fuldt ud på Wikisource kan være en ret kompliceret proces. Vi forventer ikke, at nye brugere lærer alt om Wikisource før de tilføjer nye tekster. Der er dog nogle grundlæggende procedurer, der bør følges, når man tilføjer tekster.

 1. Tjek at teksten ikke allerede findes på Wikisource. Prøv at lave en Wikisource-specifik Googlesøgning på titlen, forfatteren eller nogle få linier fra teksten ved at indtaste nøgleordene i søgeboksen på denne søgeside (klik). Hvis du finder forfattersiden, så se, om teksten findes i listen over forfatterens værker.
 2. Hvis det ikke ser ud til, at Wikisource har teksten, så skriv titlen i Wikisourcesøgeboksen til venstre, klik på "Gå til", og klik derefter på "oprette en artikel med dette navn"-linket i teksten under boksen for at oprette siden.
 3. Tilføj {{header}} skabelonen øverst på siden (se skabelonens diskussionsside for hjælp). Tilføj de informationer, du kender, og efterlad de ukendte eller uvedkommende informationer tomme. Fjern ikke nogen linier. Tilføj "[[Kategori:Nye tekster]]" under "noter" med mindre du føler dig sikker på, at du kan følge den avancerede procedure som beskrevet nedenfor.
 4. Tilføj så teksten nedenunder dette, formatér som ønsket, og klik gem.

Avanceret procedure Rediger

Vi forventer ikke, at nye brugere følger denne procedure, da den kan være lidt kompliceret. Hvis du følger den grundlæggende procedure ovenfor, så vil en mere erfaren bruger sørge for resten.

 1. Sørg for, at {{header}} skabelonen er brugt rigtigt. Med mindre forfatteren ikke skal have en forfatterside, så sørg for, at forfattersiden er oprettet. Hvis den ikke er oprettet, så undersøg om den eksisterer under et andet navn. Hvis du ikke finder nogen forfatterside, så opret den ved hjælp af {{forfatter}} skabelonen.
 2. Undersøg om forfatteren er med på listen over forfattere og tilføj forfatteren, hvis han ikke er nævnt.
 3. Tilføj de kategorier du mener passer til teksten.
 4. Sæt en tekstkvalitetsskabelon på tekstens diskussionsside og udfyld de relevante detaljer.
 5. Hvis teksten er meget lang, så del indholdet op i afsnit som f.eks. kapitler, akter eller lignende (se stilmanualen.)
 6. Rediger dokumentet, så det kommer i bedst mulig overensstemmelse med originalen. Tilføj wikikoder for fed og kursiv tekst. Brug redigeringsbaren nederst på redigeringssiden til om nødvendigt at indsætte specielle tegn. Wikificer teksten efter behov.
 7. Opdater detaljerne på diskussionssiden efterhånden som dit arbejde med teksten skrider fremad.
 8. Når du er tilfreds med teksten og mener, at den er fuldt gennemredigeret, så bed en administrator om at beskytte teksten.

Placering af tekster Rediger

Find et sted at lave et link til din tekst: