Side:Unge Mennesker.djvu/29

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side


Unge Mennesker 23.jpg

Sagfører Holst og Fuldmægtig Smidt sad en Aftenstund og talte sammen i Smidts Lejlighed.

»Og saa blev hun gal?« spurgte Holst.

»Ja, saa blev hun gal.«

»Det er s'gu underligt.« 

»Hvad for noget er underligt?«

»Aa — jeg mener, det er underligt, at der er Folk, som kan blive gale af Religionsskrupler. Mig generer Religionen aldrig — egenlig har jeg aldrig været besværet af Anfægtelser i den Retning. Egenlig tror jeg aldrig, jeg har haft, hvad

– 23 –