Side:De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser.djvu/45

Denne side er valideret


trra trra trra trra
trratrra trratrra
hihihihihihihihihihi hihihihihihihihihihi
vrrr vrrr
ona ona ona ona ona ona ona ona ona ona ona ona
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Hr. Andreas Winding ledsager selvfølgeligt dette poetiske Produkt med nogle hånende Ord om »Borgerskabet«, der savner Forudsætninger til at påskønne den spirende Skjønhed i denne Fremtids-Lyrik. Jeg skal ikke indlade mig på en Diskussion herom men indskrænke mig til at sige, at dette Digt kun har bestyrket mig i min Mening, at den dysmorphistiske Kunstretning er af sygelig Natur.