Side:Danmarks Riges Grundlov, Valgloven, Bestemmelser angaaende Forretningsordenen i begge Thingene (1850).pdf/149

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side
145

§ 36.

Ingen Beslutning maa tages af Thinget, med mindre over Halvdelen af Thingets Medlemmer er tilstede og tager Deel i Afstemningen.

§ 37.

Alle Spørgsmaal, undtagen det i § 27 om­talte, afgøres ved absolut Stemmefleerhed. Formanden deellager ikke i Afstemningen. Til ethvert Valg, undtagen Valget af Thingets Sekreterer, udfordres over Halvdelen af Stemmerne, og Valget foretages i Overeensstemmelse med den i§ 2 fastsatte For­skrift. Enhver Valgseddel, der indeholder et større eller mindre Antal Navne, end der skal stemmes paa, er ugyldig.

§ 38.

Maaden, hvorpaa Spørgsmaalene skulle fremsættes, bestemmes af Formanden. Dog kan efter 15 Medlemmers Forlangende Thin­get selv fastsætte den, efterat et af de 15 Medlemmer og Formanden have udtalt sig.

§ 39.

Afstemningen skeer i Regelen ved at reise sig fra sin Plads eller blive siddende, og bør