Indeks:Efterladte Skrifter af Poul M Møller 1-3.djvu

Titel Efterladte Skrifter af Poul M. Møller, 1–3
Forfatter Poul Martin Møller
Redaktør Lauritz Vilhelm Petersen
År 1855–56
Forlag C. A. Reitzels Bo og Arvinger
Sted Kjøbenhavn
Indscannede filer djvu
Status Mangler korrekturlæsning
Sider
- - - - - Smudstitel Notits Titelblad - Forord Forord 2 Indhold Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 - - Smudstitel Notits Titelblad - Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 - Smudstitel - Titelblad - Indhold - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 - - - - - - - -

Indhold

Side
Til Nicolai Søtoft. 1815 3.
Fuglenes Konge 5.
Holger Danske og Skrædderne 8.
Romanze 13.
Til Laura. Sonnet 1816 16.
Torbisten og Fluen 17.
Den Eenbenede 20.
Den gamle Elsker 22.
De vilde Jægere 25.
Jæmtelands Befolkning 26.
St Laurentius 33.
Om Jenses Lidenhed 38.
Epigrammer. 11 40.
Aprilsvise. 1819 42.
Scener i Rosenborg Slotshave 44.
Før og Nu 57.
Den Ubekjendte 58.
Farvel 59.
Sonnet 61.
Freidigt Liv 62.
Glæde over Danmark. 1820 63.
Laus Tabaci 66.
Gjertrud 68.
Til Kammerjunker L. C. Hauch. 1821 71.
Side
Studentersang. 1821 71.
Sonnet. 1822 73.
Musene. Fabel 74.
Hendes Fingre. Sonnetter 75.
Sonnet. 1823 78.
Et Blad af Dødens Dagbog 79.
Studentersang 84.
Drømmen. (Efter Lord Byron) 85.
Til Knud L. Rahbek. 10 Mai 1823 93.
Hilsen til Henrik Steffens. 1824 95.
Sang til K. L. Rahbek. 16 Juli 1825 96.
Canuto L. Rahbek. 1824 98
I K. L. Rahbeks mindre Stambog. 1827
Til min Betty
Sang til Professor Hansteen. 1830 99.
Ved et Promotions-Gilde. 1830 101.
Sang ved et Sølvbryllup. 1831 103.
Ved G. H. Waages Bortreise. 1837 104.
Til Selskabet for de skjønne Videnskaber 106.
Revuen. 1837 108.
Kunstneren mellem Oprørerne 112.
Fragmenter. 8 123.
Oversættelser af Homeriske Digte.
I. Odysseens sex første Sange 135.
II. Odysseus i Kyklopens Hule 238.
III. Frøernes og Musenes Krig 254.

Indhold

Side
Sandfærdig Krønike om Eyvind Skaldaspiller 1.
En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle 59.
  Anhang til Novellen 161.
Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølsebymagle 195.
Et Himmelbrev. 1818 217.
Optegnelser fra Chinareisen 225.
De opdigtede Historier 259.

Indhold

Side
Strøtanker:
I. 1819—1821 3.
II. 1822—1826 29.
III. 1826—1837 43.
Brudstykker:
I. Noget om en didaktisk Logiks Foredrag 149.
II. Om Begrebet Ironie 152.
III. Ahasverus 159.
IV. Forberedelser til en Afhandling om Affectation 163.
V. Ontologien eller Kategoriernes System 189.
VI. Om Sjælen (Oversættelse) 213.
Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.